arista@poliklinika-arista.hr

Ul. Dragutina Domjanića 19
10000 Zagreb, Hrvatska

Ponedjeljak – Petak:    08.00h – 20.00h
Subota, Nedjelja:          zatvoreno

Dijabetes tip 1 nastaje uslijed kroničnog, imunološki posredovanog uništenja β-stanica gušterače što dovodi do apsolutnog nedostatka inzulina.
Uništenje β-stanica gušterače najčešće nastaje uslijed autoimunog procesa, a simptomi bolesni nastaju kada je uništeno oko 90% beta-stanica. Važnost genetskih i okolišnih čimbenika, samog imunološkog sustava i β-stanice u nastanku tip 1 šećerne bolesti još uvijek se istražuje.

Faze dijabetesa tip 1

Dijabetes tip 1 razvija se u nekoliko faza

  1. Faza predkliničkog dijabetesa – traje mjesecima ili godinama prije kliničke prezentacije bolesti. U toje se fazi mogu otkriti antitijela na određene dijelove β-stanice gušterače kao markeri autoimunosti
  2. Faza akutnog metaboličkog poremećaja – u osobe s klasičnim simptomima pojačanog mokrenje i žeđanja te gubitkom tjelesne težine tijekom 2-6 tjedana, dijagnoza dijabetesa je jasna. S druge strane, neprepoznavanje ovih simptoma ili njihova atipična prezentacija mogu rezultirati kasnim postavljanjem dijagnoze i povećati mogućnost nastanka dijabetičke ketoacidoze. Važno je znat da u nekih osoba, a posebno u mlađe djece, simptomi mogu nastati naglo i vrlo brzo može doći do pregresije u dijabetičku ketoacidozu.
  3. Faza remisije ili medenog mjeseca – u oko 80% osoba s dijabetesom tip 1, potreba za inzulinom se prolazno smanjuje nekoliko dana ili tjedana nakon uvođenja inzulinske terapije kao odgovor na djelomični oporavak preostalih β-stanica. Ova faza može trajati više tjedana ili mjeseci. Tijekom tog razdoblja razine glukoze u krvi su najčešće stabilne unutar normalnih granica neovisno o prehrani i tjelesnoj aktivnosti. U osoba koje su imale dijabetičku ketoacidozu kod postavljanja dijagnoze te u mlađe djece, faza remisije obično izostaje ili traje kraće.
  4. Faza intenziviranja ili kronične ovisnosti o inzulinu – prijelaz iz faze parcijalne remisije u fazu intenziviranja nastaje uslijed smanjenja ostatne funkcije β-stanica i praćen je potrebom za povećanjem doze inzulina sve do stabilizacije doze koja nastupa oko 1-1,5 godine kasnije.

doc. dr. sc. Nataša Rojnić Putarek, dr. med.

Pedijatrija

Doc.dr.sc Nataša Rojnić Putarek, pedijatar endokrinolog i dijabetolog, docentica je na Katedri za pedijatriju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te vrši dužnost pročelnice Zavoda za endokrinologiju i dijabetes Klinike za pedijatriju KBC Zagreb te Referenctnog centra za dječju endokrinologiju dijabetes Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske od 2011 godine.